Herboristerie-Fytotherapie

De herborist is een kruidendeskundige met een veelzijdige kennis over planten, kennis die zowel botanisch, teelttechnisch als wetenschappelijk is. 

De herborist gebruikt deze kennis voor het verstrekken van informatie, het verzorgen van educatie, het geven van info over planten.