Orthomoleculaire voeding en nutritherapie


Orthomoleculair omvat de termen ‘orthos’ en ‘moleculair’. ’Orthos’ staat voor: goed, juist en ‘moleculair’ wil zeggen molecule. Orthomoleculair wil dus zeggen de juiste molecule op de juiste plaats.

Orthomoleculaire voeding is te omschrijven als voeding die ernaar streeft de lichaamscellen de voor hen benodigde voedingsstoffen in optimale hoeveelheden te geven. Met deze voeding bedoelt men de dagelijkse voeding volgens bepaalde richtlijnen, soms aangevuld met voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, sporenelementen, enzymen, .. .

Gezond eten en drinken, je leefstijl aanpassen kan voor veel personen een ommekeer in hun welzijn betekenen. Een gezonde voeding bevat alle ingrediënten die nodig zijn voor het optimaal functioneren van ons lichaam. Afhankelijk van uw leefsituatie kunnen we door middel van een persoonlijke begeleiding naar een optimalisering van uw leefstijl een eetgewoonten streven.

Nutritherapie komt neer op het aanvullen van tekorten in de voeding en/of het corrigeren van een onevenwichtige aanvoer. Nooit eerder heeft de mens zo gevarieerd kunnen eten, nooit eerder zijn er echter zoveel tekorten geweest. De oorzaken hiervan kunnen we samenvatten als volgt:

-aanwezigheid van vreemde stoffen en toxines in voeding

-bereidingswijzen en bewaarmethodes

-overconsumptie van verzurende stoffen

-verstoring van de darmflora

-overmatige stress

-verhoogde tekorten door diverse omstandigheden vb. roken, erfelijke aandoeningen, zwangerschap, ..

Nutritherapie komt er op neer dat we aan onze cellen, die met tekorten of bepaalde intoxicaties kampen, het vermogen teruggeven om te functioneren zoals het hoort. Het lichaam krijgt de mogelijkheid om zichzelf beter te maken. In nutritherapie is evenwicht van levensbelang.